كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
ورود
1399/9/18 سه‌شنبه لیست وات ساپ دانشگاه پیام نور مراکز و واحدهای استان فارس
نام مرکز/واحد شماره واتساپ مرکز
ستاد استان https://wa.me/+989020401222
ارسنجان https://wa.me/+987143528684
سپیدان https://wa.me/+987136721888
اوز https://wa.me/+987152514400
نی ریز https://wa.me/+989178353925
سروستان https://wa.me/+987137847802
بیرم https://wa.me/+987152554171
نورآبادممسنی https://wa.me/+987142530333
لار https://wa.me/+987152252249
فسا https://wa.me/+987153339523
خنج https://wa.me/+987152628005
واحد آباده طشک https://wa.me/+989178319354
مرکز خرامه https://wa.me/+987132726639
خاوران https://wa.me/+987154513077
اشکنان https://wa.me/+989177322543
صفاشهر https://wa.me/+987144454850
فیروزآباد https://wa.me/+987138729803
اقلید  https://wa.me/+989178518518
مرودشت https://wa.me/+987143340805
داراب https://wa.me/+989362887488
شیراز https://wa.me/+987136222267
بوانات https://wa.me/+987144405813
جهرم https://wa.me/+987154230701
ششده و قره بلاغ https://wa.me/+987153463932
بیضا https://wa.me/+98713673223
قیروکارزین https://wa.me/+989177920262
کازرون https://wa.me/+9871442244210
لامرد https://wa.me/+989173832490
استهبان https://wa.me/+987153231003
واحد رستم https://wa.me/+989179233376
زرقان https://wa.me/+987132629298
فراشبند https://wa.me/+989177047326
آباده https://wa.me/+987144354075
گله دار https://wa.me/+989178823383
زرین دشت https://wa.me/+989170572957
پاسارگاد https://wa.me/+989173061968
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر