1396/8/6 شنبه

آدرس دانشگاه: استان فارس شهرستان زرقان، ابتدای جاده شهریار، بلوار جهانگیرخان قشقایی

مسئول آموزش و کاربر ارشد،مدیر فرهنگی و روابط عمومی              اقای  قائدی             7132629298  
کارشناس برنامه ریزی دروس و کلاسها                                             خانم  دهقانی           7132629324 
کارشناس نظام وظیفه و معادلسازی                                                 اقای  رضایی             7132629298
مسئول امور مالی و شهریه  و اداری                                                 خانم قانعی نژاد        7132629324
مسئول فرهنگی و روابط عمومی و آموزشهای آزاد دانشگاه             آقای قانعی نژاد        7132620934
کارشناس رشته حقوق، مدیریت و مترجمی زبان                               آقای نیک منش         7132620936  
کارشناس حسابداری،علوم تربیتی، کامپیوتر،مدیریت اموربانکی 
        خانم حسن زاده        7132629324                        

   
                     
 

 
173917703