1393/9/5 چهارشنبه

با سمه تعالی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت انجام امورات فارغ التحصلیی:

1-  مراجعه به کارشناس رشته مربوطه جهت بازدید پرونده فارغ التحصیلی و تکمیل نواقص پرونده( کپی صفحه اول و توضیحات شناسنامه -  کپی روی کارت ملی ، کپی پشت کارت ملی کپی مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی یا نظام قدیم تاییدیه تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی یا نظام قدیم  کپی مدرک متوسطه -کارت دانشجویی عکس جدید 4*3 شش قطعه

2- مراجعه به امور مالی جهت اعمال هزینه 60 هزار تومانی در سایت گلستان

3-    پرداخت هزینه 60 هزار تومانی و اعلام به امور مالی جهت اخذ تاییدیه مالی از استان

4-    تکمیل فرم تسویه حساب

5-     تسویه کامل کلیه بدهی ها به سایت گلستان و تعیین تکلیف وام دانشجویی در صورت اخذ وام دانشجویی

لازم به ذکر است پروسه اخذ تاییدیه مالی از استان بین یک هفته تا ده روز طول خواهد کشید.

6-     تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه فارغ التحصیل ویژه برادران

جهت مشاهده اسامی فارغ التحصیلانی که در سال 96 و ماقبل اقدام به تکمیل وتحویل پرونده خود نمود ه اند و گواهی موقت آنها صادر شده است کلیک نمایید.

 

جهت مشاهده اسامی فارغ التحصیلانی که در سال 98و  97 اقدام به تکمیل وتحویل پرونده خود نمود ه اند، جهت پیگیری روند پرونده خود کلیک نمایید .

جهت مشاهده اسامی فارغ التحصیلانی که دانشنامه آنها صادر شده است، کلیک و جهت دریافت دانشنامه به دانشگاه مراجعه نمایند.

پس از مشاهده بلی در قسمت صدور گواهینامه موقت با در دست داشتن یک عدد تمبر 1000 تومانی از بانک ملی شخص دانشجو ویا ارائه وکالت نامه بنام شخص دیگر به فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.

 

موفق باشید.