1396/8/6 شنبه


منشور اخلاقی دانشگاه پیام نور واحد زرقان

عهدنامه

در پیشگاه خداوند متعال با خود عهد می بندیم که با توکل بر ذات مقدس اش همه روزه در تمامی ساعات با ظاهری اراسته و در محیطی منظم در نهایت نظم و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب رجوع ، مردم و همکاران تعامل و ارتباط برقرار نموده و در کوتاهترین زمان و فرصت وظایف و امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت براورده نشدن خواسته ارباب رجوع توضیحات لازم و کافی را برای روشن شدن ذهن آنان ارائه کنیم ،تا بدین طریق اعتماد او را جلب و رضایت و خشنودی اش را بدست اوریم و در این راستا خود را مقید به اجرای رسالت ، اصول و منشور زیر دانسته و بدان پایبندیم.

منشور اخلاقی

1-      در حفظ نظم محل کار ،اتاق میز تحریر خود خواهم کوشید زیرا نظم و انظباط  بیانگر شخصیت هر فرد ، ایمان و اعتقاد وی به اراه خدمت است.

2-       با ظاهری اراسته از مراجعه کنندگان مانند میهمانی گرامی استقبال و پس از انجام کار، با کمال خشرویی او را بدرقه کنیم زیرا مردم ولی نعمت ما هستند.

3-       تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و احترام مدیران و همکاران را حفظ می کنیم تا با همدلی بتوانیم درجهت کرامت و رضایت ارباب رجوع  و مردم گام برداریم و این شعار سرلوحه امورمان داشته باشیم:

"اول سازمان ،بعد من و همه در خدمت مردم" 

4-      انجام صحیح و سریع امور محوله را جز وظایف خود دانسته و بدین ترتیب به ارباب رجوع اعلام می کنیم که در کوتاهترین زمان خواسته هایشان را براورده خواهیم کرد، زیرا وقت گرانبها تر از طلاست.

5-      از نارضایتی ارباب رجوع در رابطه با برخورد متاثر و با فروتنی از او عذر خواهی و از ابراز رضایت ایشان، افتخار و از ابراز رضایت ایشان از  او تشکر کنیم.

6-      از هرگونه بحث و گفتگوی غیر حضوری و پافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با ارباب رجوع خودداری و در صورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.

7-      مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع گوش فرا داده و از انتقادو پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتارمان و تغیر روش انجام امور استقبال میکنیم.

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد زرقان

بيشتر