اخبار
1399/9/18 سه‌شنبه لیست شماره تلفن کارشناسان دانشگاه پیام نور زرقان

مسئول آموزش و کاربر ارشد دانشگاه اقای  قائدی           7132629298            09215232478
مسئول برنامه ریزی دروس و کلاسها خانم  دهقانی        7132629324            09171072577
مسئول آموزشهای آزاد دانشگاه اقای  رضایی                7132629324            09175319117
مسئول امور ومالی و شهریه  واداری خانم قانعی نژاد        7132620934           09013462261
مسئول فارغ التحصیلان خانم حسن زاده جهرمی             7132620324          09173917703
کارشناس رشته حقوق، مدیریت و مترجمی زبان            7132620936           09392495464
کارشناس رشته حسابداری،علوم تربیتی، کامپیوتر            7132620934          09172573758