اخبار
1401/3/3 سه‌شنبه جلسه آشنایی با نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان ورودی ۹۹ و ۴۰۰  قابل توجه دانشجویان محترم ورودی ۹۹ و ۴۰۰ 
با سلام
احتراما، به استحضار می رساند با توجه ب برگزاری امتحانات پایان ترم ۴۰۰۲ بصورت حضوری در دانشگاه پیام نور از همه عزیزان ورودی این دو نیمسال جهت آشنایی با نحوه برگزاری امتحانات و آشنایی با پاسخنامه و ... دعوت بعمل می آید.
زمان: شنبه ۷ خردادماه 
مکان: دانشگاه پیام نور  زرقان
ساعت : ۱۰صبح 
ادرس: زرقان، بطرف محله شهریار ، بریدگی اول روبروی معاینه فنی 
آموزش دانشگاه پیام نور واحد زرقان