اخبار
1401/3/3 سه‌شنبه بازدید هیات نظارت وارزیابی ستاد استان از دانشگاه پیام نور زرقان بازدید هیات نظارت وارزیابی ستاد استان به ریاست جناب حجت الاسلام دکتر رنجبر و جناب مهندس رستمی  از آمادگی حوزه آزمون دانشگاه پیام نور زرقان