اخبار
1399/9/18 سه‌شنبه اعلام سامانه های برگزاری آزمون پایان ترم قابل توجه دانشجویان گرامی مراکز استان فارساعلام سامانه های برگزاری آزمون پایان ترم
قابل توجه دانشجویان گرامی مراکز استان فارس
آزمون پایان ترم دروس تخصصی، اصلی وپایه از طریق سامانه
vc.farspnu.ac.ir
وآزمون دروس عمومی از طریق سامانه زیر برگزار می‌گردد.
sanjesh.pnu.ac.ir
منظور از دروس عمومی دروسی است که در عکس فوق درج شده است
ضمنا فقط در تاریخ های مذکور امکان ورود برای دانشجویان به سامانه دروس عمومی sanjesh.pnu.ac.ir وجود دارد